ดาวโหลด

 

                       รายการพระธรรมเทศนา (MP3)
1 พระธรรมเทศนาแนวทางปฏิบัติ (1-6)
2 ทำวัตรสวดมนต์-บทสวดพิเศษ
3 พระธรรมเทศนา ปีพ.ศ.2536
4 พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ.2537
5 พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ.2538
6 พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ.2538
7 พระธรรมเทศนาอนุโมทนา ปีพ.ศ.2538
8 พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ.2545
9 พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2546
10 พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ.2546
11 พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2547
12 พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ.2547
13 พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2548
14 พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ.2548
15 พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2549
16 พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ.2549
17 ธรรมบรรยายเสียงอิสาณ
18 ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ.2551