ศูนย์รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ  “สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจ”

 

15873456_642268869292575_5984106605356337354_nเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม วันนัดพบผู้ใผ่ธรรม ประจำปี ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
จังหวัดสกลนคร

15780653_642268735959255_6540697064868528025_n

และ เดินธรรมยาตราจาริกไปกราบนมัสการองค์พระธาตุพนม ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2560 จากวัดไตรสิกขาทลามลตาราม สู่ องค์พระธาตุพนม ใช้เวลาในการเดิน 10 วัน ใครอยากร่วมก็ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรและเจริญพรอุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมงานกุศลในครั้งนี้

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________
Website will available ASAP Please wait!!any question feel free to contact us
The independent  learner group 092-4394879 Temp:www.luangporsompob.blogspot.com